WOLFF - projektledelse til leje

Vi omsætter ideer, ønsker og krav til konkret handling og resultatWolff

 

Målet er at omdanne praktisk erfaring til teori - og teori til praktisk erfaring. 

Firmaet blev grundlagt i januar 2005 - i første omgang som et én-mands firma. Baggrunden var dels et ønske om at være selvstændig, dels - og måske vigtigst - at få mulighed for at udføre projektledelse i mange forskellige virksomheder fremfor en enkelt. Kort sagt  at få nye impulser og nye erfaringer inden for nye rammer. 

Grundtanken bag firmaet WOLFF er at kombinere det praktiske arbejde med det teoretiske. At gøre erfaringer og omdanne dem til grundlaget for kurser og rådgivning - og den anden vej rundt: Afprøve teorien i praksis og se, om den dur. 

På sigt er det tanken at udvide firmaet til et flermands firma - bl.a. med udgangspunkt i netværkstanken: At indgå samarbejdsrelationer med andre firmaer/personer. Dette er allerede ved at tage form - i første omgang med samarbejde omkring udbydelse af kurser. 

Hvad netværk angår, er jeg i den heldige situation at jeg er medlem af PEP1. Denne gruppe mødes 2 gange årligt for at udveklse erfaringer. Gruppens medlemmer er projektledere fra Arla, LEGO, Coloplast, Grundfos og Post Danmark.